polityka gospodarcza

Jak sprzedano linie OLT Express za kwotę 1 Euro

0 Comments

Linie OLT Express (do dnia 3.01.2012 noszące nazwę Ostfriesische Lufttransport GmbH, powstałe także z przejęcia 2 polskich linii lotniczych) zostały założone w 1958 roku i ...

Kryzys w sektorze prywatnym, a statystyki rosną…

Trudno pozbyć się wrażenia że gospodarka ostro hamuje, mimo szeregu pozytywnych danych GUS. Niestety, w polskich danych statystycznych brakuje integralności. Wiele zmiennych jest od siebie ...

Sytuacja w Polsce może wkrótce wymknąć się spod kontroli

  Jakiś czas temu, gdy Polska była jeszcze zieloną wyspą, wypominałem egzotyczny status służb statystycznych, podległych bezpośrednio premierowi, co jest pewnym wyjątkiem jeśli idzie o ...

Mimo kryzysu, polski rynek pracy jest zamknięty dla informatyków

Jakiś czas temu, gdy Polska była jeszcze zieloną wyspą, wypominałem egzotyczny status służb statystycznych, podległych bezpośrednio premierowi, co jest pewnym wyjątkiem jeśli idzie o cywilizację ...

Polityka gospodarcza z poszanowaniem natury

Rozwój z absolutnym poszanowaniem Natury Przetrwałe do chwili obecnej obszary niezniszczonej natury są już na ogól tak niewielkie i tak bardzo skromne, że konieczna jest ...

Socjoekonomika usług medycznych (w języku francuskim)

S o c i o – é c o n o m i e   d e   l a   s a n t é Adam Fularz ...

Polska gospodarka w 2006- najgorsza w UE

Polska w 2006 roku, przed przyjęciem Bułgarii i Rumunii, była najbiedniejszym krajem Unii Europejskiej. Najniższy produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca, spośród wszystkich 25 ...

Zwolennicy ekologicznej ekonomii: wyniki dawnych prac ideowych

Bojąc się że to gdzieś przepadnie, tudzież zgubi się, wrzucam wyniki dotychczasowych prób stworzenia programu na mój blog. Są to tylko próby autorstwa kilkunastu lub ...

Propozycja wolnorynkowej polityki gospodarczej dla zwolenników ekologicznej ekonomii

Portal zwolenników ekologicznej ekonomii to think-tank ekologów i wolnościowców. Ci ludzie nie wierzą bezgranicznie zarówno w państwowy interwencjonizm, ani też w wolny rynek. Uważają, że państwa ...

Propozycja reformy i prywatyzacji Poczty Polskiej

Jako ekonomista zawsze zwracam uwagę na działalność poczty w wielu krajach. Ta jest często kształtowana przez kulturę danego kraju, jego zwyczaje i obyczaje. To tutaj ...

Next Page »