March 2013 Archive

Czy budowniczy drogi ekspresowej S7 uszkodzą antyczną stolicę Królestwa Gotyskandzy (ok. 30 n.e.- ok. 150 n.e.)?

Czy budowa drogi ekspresowej numer 7 z Gdańska do Warszawy dozna opóźnień? Drogowcy poprowadzili i projektują drogę ekspresową S7 przez tereny określane przez historyków i ...

Czy Kaszubi podzielą los Słowińców?

Polska wydaje się mieć jakiś problem z mniejszościami- a te- jakby zanikają. Część polityków głosi tezę że nadanie mniejszościom jakichkolwiek praw jest wspieraniem ruchów autonomicznych, ...