June 2013 Archive

Pompiliusz I (wg Augusta Bielowskiego, Remetalkes III, 19 n.e. do 46 r.n.e.)

Powszechnie uważano że Wincenty Kadłubek mylił się umieszczając Pompiliusza I- Popiela I w czasach antycznych. Tymczasem cała historia Polemona lub Palemona z dynastii sapejskiej i ...

Lestko III to wg Bielowskiego Kotys (19-64 n.e.)? Zagadkowe miasto Nowy Rzym nad Bałtykiem.

Istnieje szereg dziwnych, zachowanych do dziś i niepołączonych ze sobą historii i opowiadań z czasów antycznych, dotyczących ziem obecnej Polski. Gdyby je zebrać w całość, ...

Marcus Antonius Polemon Zenon Pythodoros Eupator (po 57 r.n.e.)

Fot. 1. Mithridates VI  źródło: Louvre, via: wikimedia Polska nie ma swojej bogatej tradycji kultury pogańskiej- ta najczęściej została starta w wyniku gorliwej chrystianizacji kraju. Niemniej, w ...

Historia Lechii a problemy z “interpretatio christiana” dla czasów pogańskich

Państwo- protoplasta dzisiejszej Polski- zapomniana Lechia, doczekała się, ze względu na różne przyczyny, kilku niewielkich wzmianek. Niemal brak jest szerszych publikacji, ani nawet szerszych wystaw ...