historia

Bolesław- król który odbudował potęgę Lechitów

0 Comments

Bolesław jest opisany w źródłach z epoki- przez Bogufała II, jak władca który odbudował imperium lechickie.

 

Wipo tak go w swej kronice opisuje:

Capitulum IX: De Bolizlao duce Sclavorum. Eodem anno quem supra notavimus Bolizlaus Sclavigena, dux Bolanorum, insignia regalia et regium nomen in iniuriam regis Chuonradi sibi aptavit, cuius temeritatem cito mors exinanivit.

[5] Rozdział IX: O Bolesławie Chrobrym, księciu Słowian W tym samym roku, który to wymieniłem już wcześniej [1025], Słowianin Bolesław, książę Polaków, zdobył z krzywdą króla Konrada insygnia królewskie i tytuł królewski, lecz jego zuchwalstwo przyćmiła nagła śmierć.

Gall Anonim:

O pierwszym Bolesławie, którego zwano Sławnym lub Chrobrym.

Pierwszy więc książę polski Mieszko dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony; a dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy [jeśli powiemy], że za jego czasów i przez niego Światłość niebiańska nawiedziła królestwo polskie. Z tej to bowiem błogosławionej niewiasty spłodził sławnego Bolesława, który po jego śmierci po męsku rządził królestwem i za łaską Bożą w taką wzrósł cnotę i potęgę, iż ozłocił – że tak powiem – całą Polskę swą zacnością. Któż bowiem zdoła godnie opowiedzieć jego mężne czyny i walki stoczone z narodami okolicznymi, a cóż dopiero na piśmie przekazać [je] pamięci? Czyż to nie on ujarzmił Morawy i Czechy, a w Pradze stolec książęcy zagarnął i swym zastępcom go poruczył? Czyż to nie on wielekroć pokonał w bitwie Węgrów i cały ich kraj aż po Dunaj zagarnął pod swoją władzę? Nieposkromionych zaś Sasów z taką mocą poskromił, że w środku ich ziemi żelaznymi słupami [wbitymi] w rzece Sali oznaczył granice Polski. Czyż zresztą potrzeba dokładnie wymieniać jego zwycięstwa i tryumfy nad ludami niewiernymi, skoro wiadomo, że je niejako swymi stopami podeptał! On to bowiem Selencję, Pomorze i Prusy do tego stopnia albo starł, gdy się przy pogaństwie upierały, albo też, nawrócone, umocnił w wierze, iż wiele tam kościołów i biskupów ustanowił za zgodą papieża, a raczej papież [ustanowił je] za jego pośrednictwem. On to również, gdy przybył doń św. Wojciech, doznawszy wielu krzywd w długiej wędrówce, a [poprzednio] od własnego buntowniczego ludu czeskiego – przyjął go z wielkim uszanowaniem i wiernie wypełniał jego pouczenia i zarządzenia. Święty zaś męczennik płonąc ogniem miłości i pragnieniem głoszenia wiary, skoro spostrzegł, że już nieco rozkrzewiła się w Polsce wiara i wzrósł Kościół święty, bez trwogi udał się do Prus i tam męczeństwem dopełnił swego zawodu. Później zaś ciało jego Bolesław wykupił na wagę złota od owych Prusów i umieścił [je] z należytą czcią w siedzibie metropolitalnej w Gnieźnie.

Miorsz:

(Ze względu na błąd oprogramowania- fragment niegotowy)

id=vfEwAQAAMAAJ&dq=%22Listko%20genuit %20Semomil&hl=pl&pg=PA522&ci=119%2C804%2C799%2C6 99&source=bookclip”>id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA522&img=1&zoom= 3&sig=ACfU3U010qyatLrgN1O- UC2xb9Oq8mbjkw&ci=119%2C804%2C799%2C699&edge=0″ />

id=vfEwAQAAMAAJ&dq=%22Listko%20genuit %20Semomil&hl=pl&pg=PA523&ci=103%2C112%2C781%2C1 387&source=bookclip”>id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA523&img=1&zoom= 3&sig=ACfU3U3nVwJjrSr_OL10eSmySqVdspQcNw&ci=103% 2C112%2C781%2C1387&edge=0″ />

id=vfEwAQAAMAAJ&dq=%22Listko%20genuit %20Semomil&hl=pl&pg=PA524&ci=113%2C85%2C800%2C14 00&source=bookclip”>id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA524&img=1&zoom= 3&sig=ACfU3U0wxQFz8hkhBeUwdadmc8TsGeetEg&ci=113% 2C85%2C800%2C1400&edge=0″ />

 

 

id=vfEwAQAAMAAJ&dq=%22Listko%20genuit %20Semomil&hl=pl&pg=PA525&ci=113%2C111%2C788%2C1 378&source=bookclip”>id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA525&img=1&zoom= 3&sig=ACfU3U3fjpeEwBM_BINme224ZmA5K8HHpw&ci=113% 2C111%2C788%2C1378&edge=0″ />

 

id=vfEwAQAAMAAJ&dq=%22Listko%20genuit %20Semomil&hl=pl&pg=PA526&ci=125%2C118%2C777%2C1 078&source=bookclip”>id=vfEwAQAAMAAJ&hl=pl&hl=pl&pg=PA526&img=1&zoom= 3&sig=ACfU3U1Z4nA9GA277bmBPu0NvDilN7LWWg&ci=125% 2C118%2C777%2C1078&edge=0″ />

By


Readers Comments (0)