historia

Wilcinus, władca ziem obecnej Polski (Pulinenland) z ok. 350 n.e

0 Comments

Wilcinus (Wilkinus) jest dośc zagadkowym bohaterem dawnych sag, wg Sagi o Dytryku z Berna tworzy on Państwo Wieleckie oraz zdobywa ziemie ówczesnej Polski, opisanej jako “Pulinenland”.

Okres rządów

Ostatnio trafiłem na bardzo ciekawą publikację “Die Wilkinensage: Schlüssel zur unbekannten Frühgeschichte der Niederlande” pod redakcją Thidrekssaga-Forum E.V. Fani dawnych opowieści rozebrali sagę na części pierwsze i umiejścili ją w IV wieku naszej ery.

Wilcinus, Wilkinus, musiałby panować około roku 350 n.e., jeśli obliczyć datę jego rządów ze znanych historykom wydarzeń opisanych w owej sadze. Trudno nie dostrzec zbieżności Wilzi/ Wilti — a więc znanych nam z historii słowiańskich mieszkańców wybrzeża Bałtyku: Wieletów- z jego imieniem.

Wilkinus pustoszy Pulinenland

W jednym z epizodów tzw. sagi o Wieletach (Wiltzensaga), stanowiącej część Thidrekssagi, mowa jest o ich protoplaście potężnym królu Wilcinusie, który spusztoszył Polskę i dotarł do Holmgardu, stolicy Rusi, a panowaniem objął takżę Węgry i Grecję. Następcą Wilcinusa został jego lennik, król Rusi – Hertnit, a po nim królem został Osantrix, znany także jako Osserich.

Próbując dostosować okres panowania Wilkinusa/ Wilcinusa do polskiej tradycji historycznej, trafiamy w okres panowania niejakiego Wyzymira, Wissimira. Na tym etapie moich małych badań literackich jednak nie mogę określić, czy opisy rządów obu postaci pozwalają dowieść że chodzi o jedną i tą samą postać historyczną. 

Kres panowania

Według autora sagi Hertnit, ówczesny władca Rusi, podbił państwo Willcinaland/Wilzenlant, identyfikowane z Połabiem i obejmujące swoim zasięgiem także Polskę i Ruś.

W literaturze
Kronika Słowian: Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów – Strona 60
books.google.pl/books?isbn=8373968008
Witold Chrzanowski – 2009 -

 
Ciekawego przykładu dostarcza Thidrekssaga (saga o Dytryku z Berna, czyli Teodoryku Wielkim), w której niejaki Wilcinus, władca Wielecki, miał spustoszyć Polskę i dotrzeć do stolicy Rusi, Holgardu, czyli Nowogrodu Wielkiego,

Mity, podania i wierzania dawnych Słowian – Strona 141
books.google.pl/books?isbn=8371206887
Jerzy Strzelczyk – 1998

 
występuje Osserich, król Wieletów. Po ojcu Hertnicie odziedziczył Osserich wielkie królestwo, stworzone wcześniej drogą podbojów przez Wilcinusa. Główną jego częścią był Willcinaland / Wilzenlant, obejmujący jakoby całą Połabsz- czyznę,

Przegląd historyczny – Strona 245
books.google.pl/books?id=aeBBAAAAYAAJ
1984

 
Czy jest to znany z „Thidrekssagi” Wilcinus? Może bohater fabularnie mu pokrewny? Śmielej można wnosić o występującym pokrewieństwie między tym imieniem a nomen gentis Wilzi/ /Wilti — Wieleci.

 

 

 

 

Mity, podania i wierzania dawnych Słowian – Strona 141
books.google.pl/books?isbn=8371206887
Jerzy Strzelczyk – 1998 – ‎

 
Hertnit, pogromca Wilcinusa, podzielił całe królestwo pomiędzy trzech synów: najstarszy Osserich otrzymał królestwo wieleckie, Waldemar – część wschodnią (Polska i Ruś), a zrodzony z nieprawego łoża flias – Grecję.

 

 
Przegląd historyczny – Strona 244
books.google.pl/books?id=aeBBAAAAYAAJ
1984 – ‎

 

Wieleci. reprezentują tu cały żywioł słowiański między Łabą a Odrą. Wil- cinus rozszerzył też swoją władzę na Ruzcia land ok Pulaerna land33. Gdy jego pogromca Hertnit dzieli całość między trzech synów, podział ten wygląda następująco: …

 
Kronika Słowian: Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów – Strona 60
books.google.pl/books?isbn=8373968008
Witold Chrzanowski – 2009 -

 

… czyli Teodoryku Wielkim), w której niejaki Wilcinus, władca Wielecki, miał spustoszyć Polskę i dotrzeć do stolicy Rusi, Holgardu, … Hertnit przed śmiercią podzielił swoje imperium, Ruś i Polskę oddając w ręce drugiego syna, Waldemara …

 
Die sagen von den Wölsungen und Niflungen: den Wilcinen und könig … – Strona 153
1858

König Wilcinus gewann stets Sieg über die Ruzenmänner und verwüstete ganz Pulinenland und gänzlich alle Volkslaude bis ans Meer 2). Darnach führte er sein Heer hinauf in Ruzenland und eroberte manche grosze Burgen, Smalenzkia 3) …

Kronika Słowian: Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów – Strona 60

books.google.pl/books?isbn=8373968008
Witold Chrzanowski – 2009

Ciekawego przykładu dostarcza Thidrekssaga (saga o Dytryku z Berna, czyli Teodoryku Wielkim), w której niejaki Wilcinus, władca Wielecki, miał spustoszyć Polskę i dotrzeć do stolicy Rusi, Holgardu, czyli Nowogrodu Wielkiego, jak miasto to …

Thule: altnordische Dichtung und Prosa – Tom 22 – Strona 95

1967

König Wilcinus erbeutete soviel Gold, Silber und mancherlei andere Kostbarkeiten, daß er seit seiner ersten Kriegsfahrt noch nie einen solchen Sieg errungen hatte. Bald darauf verglich er sich mit Hertnit: Der empfing sein Reich zurück,

Thidrekssaga und Nibelungenlied: vergleichende Studien – Strona 106

books.google.pl/books?isbn=3833415444
Hanswilhelm Haefs – 2004

Ein einführender Abschnitt erzählt von König Wilcinus … des Wilzenvolkes. Sein Reich erstreckt sich über Wendland, Schweden und Dänemark. Er besiegt Hertnit, der Rußland, Polen, Ungarn und Griechenland beherrscht … Nach seinem Tod …

opr. AF, na podst. Wikipedia oraz:

Przypisy

  1.  Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, z serii: „Mity i legendy świata”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998, s. 141, ISBN 83-7120-688-7

Bibliografia

  • Jacek Banaszkiewicz, Rüdiger von Bechelaren, którego nie chciała Wanda. Przyczynek do kontaktu niemieckiej Heldenepik z polskimi dziejami bajecznymi, [w:] „Przegląd Historyczny” T. 75, z. 2, 1984, s. 239-247.
  • Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego ks. I-II, przeł. Stanisław Gawęda, Zbigniew Jabłoński, Andrzej Jochelson, Julia Radziszewska, Krystyna Stachowska, Anna Strzelecka, komentarz Krystyna Sieradzka i Bożena Modelska-Strzelecka, PWN, Warszawa 1962.
  • Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, z serii: „Mity i legendy świata”, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1998, s. 141, ISBN 83-7120-688-7 

By


Readers Comments (0)