Danziger Ztg in English

Gdansk Daily News, 2013


http://www.feedjournal.com/papers/Poselska.pdf
Poselska.pl Wydanie Codzienne Anglojęzyczne